На ринку 17 років site_logo
Uk
Ваше місто Київ
Виберіть своє місто
Продукція

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://gazda.ua/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

  1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www. https://gazda.ua/ створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець – Фізична особа  підприємець Колчев Антон Геннадійович, який має статус платника єдиного податку та  діє на підставі Виписки ЄДР, номер запису в Єдиному державному реєстрі від    21.07.2003 р. № 20720170000025964

1.6. Конструкція- металопластикова конструкція з профілю REHAU (Німеччина).

1.7. Одиниця виміру Конструкції , що продається- метр квадратний.

1.8. Комерційна пропозиція- узгоджене технічне завдання на виготовлення Конструкції з урахуванням кількісті, параметрів, форм, матеріалів, комплектуючих, тощо.

  1. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а саме – металопластикову Конструкцію з профілю REHAU (Німеччина), а також надати Послуги із вимірювальних робіт та закріплення Конструкції у місці установки , а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Найменування Конструкції, кількість, загальна вартість, параметри, форма, комплектуючі тощо – відповідно технічного завдання (комерційної пропозиції), що узгоджується із «Покупцем», і є невід’ємною частиною Договору.

2.3. Закріплення конструкції здійснюється «ВИКОНАВЦЕМ» відповідно до Інструкції на монтаж .

2.4. Пунктом   поставки   та   закріплення   конструкцій   є: ______________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________.

2.5. Послуги за цим договором мають бути надані  у строк з «___»__________20__ р. по «___» _________ 20__ р.

Строки виконання робіт можуть переглядатись при наявності обставин:

– непереборної сили;

– за які відповідає «Покупець» (відсутність фінансування, затримка у виконанні зобов’язань, поява додаткових робіт тощо).

– при температурі повітря на вулиці – -5 (морозу) градусів Цельсія.

2.6. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

  1. ОформленняЗамовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім’я Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

  1. Ціна і Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину включає в себе вартість доставки Товару Покупцю в межах міста. Вартість доставки Товару за межами міста Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця в межах міста.

4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.

4.6. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

  1. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

  1. Повернення Товару

6.1. Якщо в ході приймання-передачі конструкції та протягом гарантійного терміну експлуатації виявилися недоліки, що виникли з вини Продавця, Покупець має право вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк чи відповідного зменшення оплати.

6.2. Якщо для усунення таких недоліків чи істотних недоліків необхідні комплектуючі, що відсутні на складі Продавця, термін їх усунення продовжується до моменту поставки на склад Продавця. Про усунення недоліків чи істотних недоліків під час гарантійного строку експлуатації, Продавця повинен внести запис до талону, що міститься в Сервісній книжці (йде у комплекті з конструкцією).

6.3. Якщо в ході приймання-передачі конструкції виявилися істотні недоліки (виключають можливість використовувати конструкцію за призначенням), що виникли з вини Продавця, Покупець не повинен приймати таку конструкцію до усунення Продавцем цих істотних недоліків і має право затримати оплату до моменту остаточного усунення таких істотних недоліків.

6.4.  Виконання робіт (надання Послуг), передача Товару повинні бути оформленими Актом приймання-передачі. В разі наявності в Акті приймання-передачі вказуються всі претензії до виконаних робіт (наданих Послуг), підстави для відмови в оплаті та/або підстави для відмови в прийнятті конструкції. Якщо у Покупця є такі претензії, але вони не зафіксовані в Акті, він втрачає право на їх задоволення надалі.

6.5. Факт відмови Покупця від підписання Акту приймання-передачі може бути засвідчений працівниками/представниками Продавця, що здійснюють закріплення конструкції. В такому випадку, на зворотньому боці Акту приймання-передачі, в пункті «Робочі відмітки», в довільній формі вказується причина відмови Покупця підписати Акт, дата складання,  ПІБ та підпис працівника.

6.6.  Якщо Сторони не дійшли згоди щодо якості виготовленої конструкції, то за ініціативою однією зі Сторін може бути проведена експертиза.

6.7. Перехід права власності відбувається в момент підписання Сторонами Акта приймання-передачі.
6.8. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.9. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти»

  1. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

7.5.Покупець зобов’язаний створити  необхідні для виконання зобов’язань умови, зокрема:

– забезпечити безперешкодний доступ до місця закріплення конструкції;

– забезпечити   наявність   електричного  струму  безпосередньо   на  місці  закріплення   конструкцій;

– гарантувати збереження цілісності отриманих від Продавця конструкцій до початку робіт по закріпленню;

-наперед повідомити Продавця про всі обставини (перешкоди), що можуть вплинути на термін поставки, зокрема:

– наявність/відсутність ліфта та його розміри;

– відстань між стінами в під’їзді, на сходах та в квартирі Покупця»;

7.6. . Покупець зобов’язаний своєчасно розраховуватися та

прийняти від Продавця Товар та Послуги

7.7. Продавець зобов’язаний:

– поставити та закріпити конструкцію у визначений строк;

– відповідати на письмові звернення та листи Покупця;

– ліквідувати недоліки та істотні недоліки, які виникли з його вини і виявлені в ході приймання/здачі;

– прийняти кошти та підписати Акт приймання-передачі;

7.8.  Продавець має право  оформлювати свої вказівки, та зауваження письмово та вимагати від Покупця  бути особисто присутнім під час закріплення конструкції і підписання Акта приймання-передачі

7.9. Покупець здійснює штукатурення зовнішніх відкосів у термін до двох тижнів після закріплення конструкцій. Заборонено потрапляння будівельних матеріалів у т.ч. цементу, піску, вапна, фарби, тощо на металопластикову конструкцію.

 7.10.   Продавець  надає гарантію якості на товар за умови дотримання Покупцем» усіх норм та правил експлуатації товару, що зазначені  в сервісній книжці, на наступні строки:

  – Вікно  та його составні  частини (профіль, фурнітура, склопакет, ущільнювач, віконна  ручка) – згідно паспорту на замовлення;

  – комплектуючі (сітка, відливи, козирки, підвіконня) – 1 рік.

7.11.    Гарантія починає діяти з моменту підписання сторонами Акта приймання-передачі.

7.12. Якщо Товар закріплюється Покупцем самостійно, гарантія на такий товар Продавцем не надається.

  1. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

  1. Інші умови

9.1. При необґрунтованій повній або частковій відмові прийняти виконані роботи, Покупець  відшкодовує Продавцю  завдані цим збитки, та сплачує грошову суму у розмірі 100 % від загальної вартості Договору.

9.2.  Сторони компенсують одна одній всі збитки в повній сумі понад неустойку, що виникли в результаті повного або часткового невиконання якою-небудь із Сторін умов цього Договору.

9.3. У випадку порушення строків поставки та закріплення Продавець сплачує на користь Покупця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, річної з розрахунку за один день, від ціни цього Договору за кожен день прострочення.

9.4. У випадку порушення строків оплати за цим Договором Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, річної з розрахунку за один день, від ціни цього Договору за кожен день прострочення.

9.5. Продавець не несе відповідальність за невідповідність поставлених конструкцій архітектурному стилю будівлі, в якій, згідно технічного завдання Покупця, закріплюються конструкції.

9.6. Продавець не несе відповідальність за недоліки, які можуть з’явитись у Покупця  під час експлуатації закріплених конструкцій, якщо Покупець  знехтував рекомендаціями Продавця щодо правил експлуатації та закріплення конструкцій.

9.10 Продавец не несе відповідальності за недоліки конструкцій, які виникли у зв’язку з обмерзанням склопакетів, якщо Покупець замовив однокамерний склопакет.

9.11. Якщо в процесі виконання робіт будуть заподіяні непередбачені збитки третій особі, за виникнення яких на законних підставах відповідають обидві Сторони, то вони повиннінести солідарну відповідальність. Якщо збитки третьої особи є наслідком дій Покупця\Продавця, то відповідна Сторона самостійно відповідає за їх відшкодування

9.12. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.13. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.14. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП Колчев А.Г.

Адреса: 02000, м. Київ, вул. Академіка Корольова, 2А,  кв. 238

РНОКПП: 2741609833

Рахунок:

р/р UA203052990000026005026807467

в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”,

м. Київ МФО 305299

 

р/р UA073220010000026002330165782

в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ МФО 322001

 

тел. +38(044) 377-53-77

тел. +38(099) 230-73-37

 

закрити
закрити Зворотний дзвінок Залиште номер телефону і ми
передзвонимо вам Найближчим часом
закрити Відправити замовлення Залиште номер телефону і ми
передзвонимо вам Найближчим часом
закрити Відправити замовлення Залиште номер телефону і ми
передзвонимо вам Найближчим часом

Cписок порівнянь

закрити Меню